Křížem krážem po Novém Zélandu

 

Pohádka zaměřená na poznávání cizí země a kultury.

Průvodcem touto zemí je v pohádce pták Kiwi, který společně s Mouchou Elvírou a Anet ukáže dětem - veselou divadelní formou, zajímavosti a kulturní zvyky z Nového zélandu.

Pohádka jse psaná na základě osobního žážitku, z půlročního cestování po této zemi.

Pohádka je doplněna o malované kulisy a o řadu autorských písniček, které jsou doprovázeny kytarou :)