Jak Jeníček zlobil a o lesních pěšinkách

Pohádka je pohádkou Jeníčka a Mařenky, která děti učí hygieně, úklidu, hodnotách a kamarádství. 

Druhá část představení  O LESNÍCH PĚŠINKÁCH je povídání o lese -  lesních zvířátkách, jejich potravě a o všem , co v lese můžeme vidět a poznat. 

Do celého představení jsou zapojeny děti a představení je doplněno píšničkami s textem z děje pohádky na melodie písniček, které děti znají.

Doprovázím se kytarou, tak jako v letech minulých :)